Hưu trí - thương bệnh binh

Chế độ đối với thân nhân khi sĩ quan công an từ trần do tai nạn giao thông?

Sỹ quan công an mất do tai nạn giao thông, thân nhân được hưởng chế độ, chính sách như thế nào?

Chế độ dành cho thương binh

Câu hỏi:

Xin chào Luật Sư!
Bố chồng tôi là thương binh 61%. Sau khi xuất ngũ năm 1993( nhập ngũ năm 1977), đến năm 1994 thì ông mất do bệnh nặng. Ông tham gia kháng chiến và có 5 năm tham gia bên chiến trường Việt Nam - Lào.

Chính sách miễn giảm thuế đối với gia đình thương binh liệt sĩ

Câu hỏi:

1. Gia đình tôi là gia đình con liệt sỹ, có được miễn giảm tiền thuê đất, sử dụng đất của nhà nước không?

2. Chế độ miễn giảm quy định như thế nào?

3. Việc miễn giảm tại địa phận tỉnh Khánh Hoà được quy định như thế nào?

HOILUATSU.NET

Hỏi Luật Sư Trực tuyến

với nhiều sự Cộng tác của các Luật Sư

Thành viên Online

Thống kê

Tổng số Câu hỏi: 4770
Đã trả lời: 4718
Thành viên: 1245