Gián tiếp gây tai nạn cho người đi đường, tôi có phải bồi thường?

Do xe mất lái, tôi đâm vào hàng rào sắt giữa hai làn đường. Hàng rào văng ra khiến một người đi xe máy va phải, bất tỉnh. (Lý Tùng)

Tôi đã đưa anh vào bệnh viện và gọi người nhà anh tới. Cho tôi hỏi trong trường hợp này tôi có nghĩa vụ phải bồi thường mọi phí tổn không, bởi tôi không trực tiếp gây tai nạn cho anh?

Luật sư trả lời

Theo điều 601 Bộ luật Dân sự năm 2015, ôtô được pháp luật xác định là nguồn nguy hiểm cao độ: Nguồn nguy hiểm cao độ bao gồm phương tiện giao thông vận tải cơ giới, hệ thống tải điện, nhà máy công nghiệp đang hoạt động, vũ khí, chất nổ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ, thú dữ và các nguồn nguy hiểm cao độ khác do pháp luật quy định.

Vì thế, khi chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ phải vận hành, sử dụng, bảo quản, trông giữ, vận chuyển nguồn nguy hiểm cao độ theo đúng quy định của pháp luật. Chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra.

Chủ sở hữu, người chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường thiệt hại cả khi không có lỗi, trừ trường hợp sau đây:

a) Thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi cố ý của người bị thiệt hại;

b) Thiệt hại xảy ra trong trường hợp bất khả kháng hoặc tình thế cấp thiết, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Bất khả kháng là sự việc xảy ra một cách khách quan, không thể lường trước được và không thể khắc phục được dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép (điều 156 Bộ Luật dân sự năm 2015).

Trong trường hợp của bạn, việc xe mất lái không phải sự kiện bất khả kháng, vì thế bạn phải bồi thường toàn bộ thiệt hại.

Luật sư Quách Thành Lực

Công ty Luật TNHH LSX