Sếp có quyền đuổi nhân viên vì không nghe lời?

Tôi được sếp trực tiếp đánh giá là làm việc tốt, nhưng chỉ một lần từ chối đi "tiếp rượu" cùng mà bị cho nghỉ việc ngay hôm sau. (Lê Trang)

Giám đốc nói tôi không biết nghe lời, sau này không thể làm việc tốt. Trong khi tôi biết người kia chỉ là bạn sếp, không phải đối tác kinh doanh hay khách hàng. Trong trường hợp này tôi có quyền kiện công ty vì vi phạm hợp đồng không? Tôi đã ký hợp đồng lao động 3 năm. 

Luật sư trả lời

Khi bạn ký Hợp đồng lao động với Công ty thì phạm vi, nội dung công việc đã được hai bên xác định rõ trong hợp đồng lao động.

Việc đi tiếp rượu khách hàng theo đề nghị của sếp rõ ràng là nội dung không có trong thỏa thuận hợp đồng giữa hai bên. Bạn không thích có quyền từ chối. Hành động của sếp ép bạn đi tiếp rượu được xác định là hành vi cưỡng bức lao động.

Cưỡng bức lao động là việc dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc các thủ đoạn khác nhằm buộc người khác lao động trái ý muốn của họ (Khoản 10 điều 3 Luật Lao động).

Trường hợp bạn bị kỷ luật bằng hình thức sa thải bạn có quyền khởi kiện người sử dụng lao động về hành vi sa thải trái pháp luật. Gần như chắc chắn phán quyết của Tòa án có lợi cho bạn.

Luật sư Quách Thành Lực

Công ty Luật TNHH LSX