Luật phá sản

Kê biên tài sản chung của vợ chồng khi làm ăn thua lỗ

Câu hỏi:

Vợ tôi là giám đốc một công ty THHH có hai thành viên góp vốn (vợ tôi góp 60% số vốn, thành viên còn lại góp 40% số vốn). Do làm ăn thua lỗ nên bị đối tác khởi kiện ra Toà án đòi số tiền 1,2 tỷ đồng. Tôi và vợ tôi có chung một số tài sản như đất, nhà. Vậy, cơ quan thi hành án có kê biên, xử lý nhà đất của tôi và vợ tôi không?

HOILUATSU.NET

Hỏi Luật Sư Trực tuyến

với nhiều sự Cộng tác của các Luật Sư

Thành viên Online

Thống kê

Tổng số Câu hỏi: 4770
Đã trả lời: 4718
Thành viên: 1245