Quốc tịch

Xin trở lại Quốc tịch Việt nam

Điều kiện để người gốc Việt được trở lại Quốc tịch Việt Nam là gì?

Người Việt được chấp nhận hai quốc tịch khi nào

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài chưa mất quốc tịch Việt Nam trước ngày Luật quốc tịch có hiệu lực thì được phép có hai quốc tịch.

Thủ tục và quy định pháp luật về việc xác nhận có quốc tịch Việt Nam

Thủ tục và quy định pháp luật về việc xác nhận có quốc tịch Việt Nam được HOILUATSU.NET giải đáp thắc mắc như sau:

Nhập quốc tịch Việt Nam cho con ngoài giá thú mang quốc tịch Philippines

Tôi và một công dân Philippines có một đứa con gái chung được sinh ra tại Philippines. Cháu mang quốc tịch Philippines theo mẹ. Trong giấy khai sinh của cháu do cơ quan có thẩm quyền của Philippines cấp, tại phần khai về người cha có họ tên của tôi.

Xác nhận có quốc tịch Việt Nam

Bạn tôi là người Việt Nam đang định cư ở nước ngoài, có chồng là người Hoa Kỳ. Bạn tôi được nhập quốc tịch Hoa Kỳ năm 2016 và chưa thôi quốc tịch Việt Nam. Tháng 11/2017, bạn tôi về Việt Nam sinh con và đăng ký khai sinh cho cháu tại UBND cấp huyện.

HOILUATSU.NET

Hỏi Luật Sư Trực tuyến

với nhiều sự Cộng tác của các Luật Sư

Thành viên Online

Thống kê

Tổng số Câu hỏi: 4770
Đã trả lời: 4718
Thành viên: 1245