Thuế thu nhập cá nhân

Vợ nghỉ sinh, không đi làm có được tính là người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh?

Vợ hoặc chồng của người nộp thuế đáp ứng điều kiện tại điểm đ, khoản 1, Điều 9, Thông tư 111/2013/TT-BTC mới được tính là người phụ thuộc.

Tiền cha mẹ cho, tặng phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Câu hỏi:

Tôi định cư tại Đức, bố mẹ ở Việt Nam muốn cho tôi tiền để mua nhà bên này thì tôi có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không? (N.V.Tiến, Berlin)

Việt kiều về VN làm đã đóng thuế thu nhập ở nước ngoài có phải đóng tại VN nữa không?

Câu hỏi:

Tôi là Việt kiều Đức về làm đại diện văn phòng tại VN. Thời gian có mặt tại VN là 10-11 tháng/ năm. Tôi được hãng trả tiền bên Mỹ và đã khai thuế thu nhập hàng năm ở bên Mỹ. Vậy tôi có phải khai thuế thu nhập tại VN không? Nếu phải đóng thuế thì có được trừ số thuế đã nộp bên Mỹ không?

Thuế thu nhập đối với Việt kiều đã nghỉ hưu hồi hương VN

Câu hỏi:

Tôi là Việt kiều Đức đã về hưu, dự định sẽ hồi hương về Việt Nam. Xin cho biết tôi có phải đóng thuế thu nhập do tiền lãnh hưu bổng của cơ quan an ninh xã hội Mỹ cấp cho tôi không?

Giải đáp vấn đề liên quan thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi:

Tôi có một ngôi nhà, hiện đang cho thuê làm văn phòng công ty với giá tiền là 6.000.000đ/tháng. Từ khi luật thuế thu nhập cá nhân được ban hành, tôi đã đi đăng ký để làm mã số thuế, khi lên thì cơ quan thuế yêu cầu tôi phải nộp thuế thu nhập...

HOILUATSU.NET

Hỏi Luật Sư Trực tuyến

với nhiều sự Cộng tác của các Luật Sư

Thành viên Online

Thống kê

Tổng số Câu hỏi: 4770
Đã trả lời: 4718
Thành viên: 1245