Cho thuê lại nhà ở xã hội như thế nào?

Bên thuê nhà ở xã hội không được chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà ở hoặc hoán đổi nhà ở thuê cho người khác nếu không được sự đồng ý của bên cho thuê. Khi chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà ở xã hội bạn cần có sự đồng ý của bên cho thuê.

Câu hỏi:

Vợ chồng tôi vừa thuê 1 căn hộ nhà ở xã hội tại thành phố Hà Nội. Xin hỏi, khi thuê nhà ở xã hội chúng tôi có những quyền gì?

Nếu sau này, khi chưa hết thời hạn thuê mà chúng tôi không có nhu cầu sử dụng nữa thì chúng tôi có quyền chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà ở đó cho người thứ ba hay không?

Cho thuê lại nhà ở xã hội như thế nào? - 0

Cho thuê lại nhà ở xã hội. (Ảnh minh họa)

Trả lời:

Theo Điểm b, Khoản 1 Điều 27, Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, bên mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội có những quyền lợi sau:

- Được quyền chấm dứt hợp đồng mua bán, thuê, thuê mua nhà ở xã hội theo thỏa thuận trong hợp đồng đã ký kết;

- Phải thực hiện các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng mua bán, thuê, thuê mua nhà ở xã hội đã ký kết và Quy chế quản lý nhà ở xã hội cho thuê do cơ quan có thẩm quyền ban hành;

- Bên mua, thuê, thuê mua phải chấp hành quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc xử lý các hành vi vi phạm và giải quyết các khiếu nại, tranh chấp liên quan đến việc mua bán, cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội và thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật;

- Đối với nhà ở xã hội dành để cho thuê, bên thuê có trách nhiệm phải trả lại nhà cho bên cho thuê theo thỏa thuận trong hợp đồng thuê nhà đã ký kết; trường hợp bên thuê đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn thì phải thông báo cho bên cho thuê biết trước ít nhất một tháng; nếu bên thuê đã trả trước tiền thuê nhà ở cho cả thời hạn thuê theo hợp đồng thì được nhận lại số tiền thuê đã thanh toán của thời hạn thuê còn lại và nhận lại khoản tiền đã đặt cọc (nếu có); bên thuê được quyền mua nhà ở đang thuê nếu chủ sở hữu thực hiện bán nhà ở theo quy định tại Nghị định này và pháp luật về nhà ở có liên quan; không được tự ý bảo trì, cải tạo nhà ở cho thuê, sử dụng nhà ở thuê vào mục đích khác, cho người khác thuê lại hoặc cho mượn nhà ở; không được chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà ở hoặc hoán đổi nhà ở thuê cho người khác nếu không được sự đồng ý của bên cho thuê.

Theo quy định, bên thuê nhà ở xã hội không được chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà ở hoặc hoán đổi nhà ở thuê cho người khác nếu không được sự đồng ý của bên cho thuê. Như vậy, khi chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà ở xã hội bạn cần có sự đồng ý của bên cho thuê.

Báo TN&MT